معرفی اعضای شورای هنرستان

اسامی کاندیداهای شورای دانش آموزی در سال تحصیلی 93-94 هنرستان شهید رثایی

نام و نام خانوادگی

تعداد آراء

کلاس و رشته

نام و نام خانوادگی

تعداد آراء

کلاس و رشته

امیر عصاری

14

اول

مرتضی اکبرزاده

15

الکترونیک 206

محمد رمضانی

46

الکترونیک 05 3

علیرضا اسمعیلی

16

الکترونیک 206

عطا احمد پور

45

الکترونیک 05 3

مهدی بی غم

86

حسابداری 301

علی علائی

38

کامپیوتر 204

محمد سجادی

74

حسابداری 301

محمد علی طوسی

18

کامپیوتر 204

محمد عالمی

95

حسابداری 302

مرتضی فخر آبادی

27

حسابداری 201

محمد امین رمضانی

39

حسابداری 302

سید علی رضوی

22

حسابداری 201

علی غلامی

7

حسابداری 302

سید رسول فکری حسینی

22

حسابداری 201

ولی ا... محمدی

19

کامپیوتر 3030

امیر حسین احمدی

33

حسابداری 202

قدرتی

24

 

امیر محمد قربانی

14

کامپیوتر 203

افشین قاسمی

41

الکترونیک 206

رضا تندیسه پناه

13

کامپیوتر 203

 

 

 

 

/ 0 نظر / 20 بازدید