آمار هنرجویان قبول شده هنرستان رثایی در دانشگاه های کشور سال تحصیلی 93-92

آمار هنرجویان قبول شده در دانشگاه های کشور سال تحصیلی 93-92

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته قبولی دانشگاه

نام دانشگاه

1

امید خانی

حسابداری

غیر انتفاعی فردوس

2

سجاد غلامی

حسابداری

ثامن الحجج

3

محمد رضا حیدری

حسابداری

غیر انتفاعی فردوس

4

حامد بخشی زاده

حسابداری

غیر انتفاعی فردوس

5

محمد چمن

حسابداری

شهید منتظری

6

محسن سرور

حسابداری

غیر انتفاعی تابران

7

سجاد تکاپویی

حسابداری

ثامن الحجج

8

علیرضا صادقیان

حسابداری

شهید منتظری

9

سجاد مجرایی مقدم

حسابداری

شهید منتظری

10

میلاد خردمند

حسابداری

ثامن الحجج

11

سجاد خشاوه

حسابداری

غیر انتفاعی تابران

12

امیر محمد براتی

حسابداری

بینالود طرقبه

13

میلاد عاشوری

حسابداری

بینالود طرقبه

14

منوچهر اقطایی

حسابداری

ثامن الحجج

15

ابوالفضل صفرزادگان

حسابداری

شهید منتظری

16

محمد امیر ابراهیمی

حسابداری

ثامن الحجج

17

محمد باقر بلوچی

حسابداری

ثامن الحجج

18

سجاد فسنقری

حسابداری

شهید منتظری

19

سید سعید جلائیان

حسابداری

ثامن الحجج

20

بهزاد دری

حسابداری

غیر انتفاعی فردوس

21

سجاد رحمتی

حسابداری

شهید منتظری

22

مهدی حافظی

کامپیوتر

شهید منتظری

23

عماد ذبیحی

کامپیوتر

   غیر انتفاعی  اقبال

24

سجاد ابراهیم زاده

کامپیوتر

غیر انتفاعی فردوس

25

نوید خواجه زاده

کامپیوتر

شهید منتظری

26

حمید هادی

کامپیوتر

شهید منتظری

27

مهران قانع

کامپیوتر

شهید منتظری

28

علی علیزاده

کامپیوتر

شهید منتظری

29

کیوان جمال کمالی

کامپیوتر

غیر انتفاعی سجاد

30

محمد امین امینی

کامپیوتر

شهید منتظری

31

سجاد فیاضی

کامپیوتر

سناباد چناران

32

رضا شمسی زاده

کامپیوتر

شهید منتظری

33

علی صاغری

کامپیوتر

غیر انتفاعی سجاد

34

سجاد سالاری

کامپیوتر

نیشابور

35

مجتبی علما

کامپیوتر

غیر انتفاعی خراسان

36

حسین توکلی

کامپیوتر

غیر انتفاعی بهار

37

رضا احمدی

کامپیوتر

غیر انتفاعی سجاد

38

صادق بیرقدار

کامپیوتر

غیر انتفاعی خراسان

39

علی یاوری

الکترونیک

غیر انتفاعی خاوران

40

حامد فخریان

الکترونیک

قوچان

41

رامین نجاری

الکترونیک

شهید منتظری

42

رضا آقایی

الکترونیک

سبزوار

43

مهدی تیرانداز

الکترونیک

شهید منتظری

44

حسن ایمانی نژاد

الکترونیک

دولتی قوجان

45

حسن فلاح

الکترونیک

غیر انتفاعی بهار

46

سعید اسدزاده

الکترونیک

غیر انتفاعی خاوران

47

محسن قادری

الکترونیک

ابن حسام بیرجند

48

حمید واضحی

الکترونیک

شهید منتظری

49

رامین نجاری

الکترونیک

شهید منتظری

50

سعید هزاره

الکترونیک

غیر انتفاعی خاوران

51

داوود اسحقی

الکترونیک

غیر انتفاعی اسرار

52

امیر حیدری

الکترونیک

غیر انتفاعی اسرار

53

جلال تمنانلو

الکترونیک

غیر انتفاعی خاوران

54

سید مهدی حسینی

الکترونیک

شهید منتظری

 

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید